Menú

Workshop ‘Ser pares d’un fill prematur’ (I): Primers auxilis i signes d’alarma

El passat divendres 29 de març, a l’Escola Industrial de Barcelona, la pediatra Ana Barbero Sans aportà claror i serenitat a la vintena de famílies assistents al primer Workshop Ser pares d’un fill prematur.

Barbero Sans obria la sessió amb la pregunta que preocupa tots els pares i mares d’infants prematurs quan surten del paraigües protector de les UCIN dels Hospitals: i ara què?

El sentit pràctic del Workshop va permetre les famílies identificar quines són les situacions de risc (febre, diarrees, dificultat respiratòria, ennuegament…). I, sobretot, què fer quan ens trobem sols davant d’una situació com aquesta.

El Workshop, amb un esperit eminentment pràctic, s’orientà en tot moment als dubtes i les peticions dels assistents, que van obtenir resposta a les seves preocupacions.

En la fase final de la xerrada, la Directora de Som Prematurs, Elisabet Farga, engegà una interessant conversa on quedà palès el llarg camí que encara queda per a normalitzar la vida dels infants prematurs i les seves famílies, tant en la seva vessant mèdica com en la vessant social.

A més, Barbero Sans posà en relleu el suport emocional que encara manca a les famílies amb un infant nascut abans de terme. En aquest sentit, ens ofereix consultar la seva web www.anabarberosans.com

Donat l’èxit de la sessió, i també pel fet que quedessin encara dubtes de riscos fisiològics, i sobretot, pel que fa al neurodesenvolupament evolutiu dels infants prematurs, Som Prematurs ja treballa per oferir nous Workshops que aportin eines i coneixements als pares i mares de criatures prematures.