Acompanyament a les famílies

L’acompanyament a les famílies és una de les principals activitats i raons de ser de SOM PREMATURS . Ja sigui a peu d’incubadora o després de l’alta hospitalària del nadó, oferim suport als pares i mares compartint l’experiència viscuda i guiant-los en la realització de tràmits burocràtics, cures a casa, teràpies i altres aspectes que són motiu d’angoixa o inquietud. El nostre objectiu és fer més planer el camí de les famílies i acompanyar-te d’igual a igual perquè no hagin d’afrontar en solitari les dificultats que es deriven o poden derivar-se d’un naixement prematur.

SOM Prematurs imparteix un curs de formació als/les voluntaris/es hospitalaris/es a fi que puguin tractar les qüestions relacionades amb la prematuritat amb la màxima sensibilitat i coneixement. La realització d’aquest itinerari implica alhora un grau de compromís elevat dels/les participants, que acaben esdevenint “pacients experts” i totalment aptes per acompanyar les famílies dins les UCIN.

Actualment estem presents en molts hospitals de Catalunya, on les nostres delegades i voluntàries acudeixen setmanalment per escoltar les famílies i intentar resoldre els seus dubtes durant l’estada a la UCIN*.

Després de l’alta hospitalària, l’acompanyament de SOM PREMATURS continua mitjançant la realització de tallers i altres activitats que permeten mantenir el vincle i proporcionar als pares i mares l’atenció que necessiten.

*NOTA: Durant l’estat d’alarma generat per la COVID-19 i fins que els hospitals considerin viable el retorn del voluntariat, l’acompanyament es fa mitjançant videoconferències periòdiques