Menú

AcoMpanyaMenT EXPERT a PEU D'INCUBADORA

L’acompanyament Expert a Peu d’Incubadora, és una de les principals activitats i raons de ser de SOM PREMATURS . Ja sigui a peu d’incubadora o després de l’alta hospitalària del nadó, oferim suport als pares i mares compartint l’experiència viscuda i guiant-los en la realització de tràmits burocràtics, cures a casa, teràpies i altres aspectes que són motiu d’angoixa o inquietud. El nostre objectiu és fer més planer el camí de les famílies i acompanyar-les d’igual a igual perquè no hagin d’afrontar en solitari les dificultats que es deriven o poden derivar-se d’un naixement prematur.

SOM Prematurs imparteix un curs de formació als/les voluntaris/es hospitalaris/es a fi que puguin tractar les qüestions relacionades amb la prematuritat amb la màxima sensibilitat i coneixement. La realització d’aquest itinerari implica alhora un grau de compromís elevat dels/les participants, que acaben esdevenint “pacients experts” i totalment aptes per acompanyar les famílies dins les UCIN.

Actualment estem presents en molts hospitals de Catalunya, on les nostres delegades i voluntàries acudeixen setmanalment per escoltar les famílies i intentar resoldre els seus dubtes durant l’estada a la UCIN*.

Després de l’alta hospitalària, l’acompanyament de SOM PREMATURS continua mitjançant la realització de tallers i altres activitats que permeten mantenir el vincle i proporcionar als pares i mares l’atenció que necessiten.

UN PSICÒLEG A LA UNITAT

Som Prematurs recolza  la figura del psicòleg perinatal en el servei de Neonatologia com un membre més de l’equip de professionals que atén els prematurs i les seves famílies.

Les seves funcions bàsiques són:

Som Prematurs creu en la necessitat d’incorporar aquest perfil en totes les UCIN, és per aquest motiu que col·laborem de forma molt estreta amb els hospitals de Catalunya perquè aquest projecte sigui una realitat arreu del país.