Menú

AVÍS LEGAL


Condicions d’ús

L’Associació de Prematurs de Catalunya – Som Prematurs (APREMCAT) posa somprematurs.cat a disposició de les famílies i professionals interessats/ades en el món de la prematuritat, sempre que ho facin d’acord amb el previst en les presents condicions generals.

En qualsevol cas, Som Prematurs es reserva el dret de, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificar o eliminar el contingut, estructura, disseny, serveis i condicions d’accés i/o ús d’aquest lloc, sempre que ho estimi oportú. Aquests canvis poden suposar l’ampliació, segmentació, reducció de somprematurs.cat o fins i tot, la pròpia desaparició de somprematurs.cat en la seva totalitat. L’accés a somprematurs.cat és gratuït.

L’accés també és lliure, excepte per a algun dels serveis en què es requereix la identificació de l’usuari. Tota persona que accedeixi a somprematurs.cat és considerat usuari i s’entén que accepta i respecta les condicions exposades en aquest avís legal. En qualsevol cas, somprematurs.cat es reserva el dret de, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, denegar l’accés a aquest lloc d’aquells usuaris que incompleixin qualssevol d’aquestes condicions generals o de les particulars que els siguin d’aplicació.

Aquest lloc web compleix amb l’establert en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals
Tots els drets estan reservats. Només està autoritzat l’ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts. Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, vídeos, so, bases de dades, logotips, estructura, marques i qualsevol altre material, són propietat de Som Prematurs, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a alguna de les anteriors d’acord amb el que disposen el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals sobre la matèria i la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques. La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers és de l’exclusiva responsabilitat d’aquests.
La utilització d’aquest Lloc web implica la plena acceptació de les disposicions incloses en aquest Avís en la versió publicada per Som Prematurs al moment en què l’Usuari accedeixi al Lloc web. Així mateix Som Prematurs posa en coneixement dels Usuaris d’aquest Lloc web que aquestes Condicions Generals d’Ús poden ser modificades sense notificació prèvia. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es procedeixi a utilitzar el Lloc web, ja que aquell pot sofrir modificacions.

La utilització de certs serveis oferts als Usuaris a través del Lloc web pot trobar-se sotmesa a condicions particulars pròpies que, segons els casos substitueixen, completen i/o modifiquen les presents Condicions Generals d’Ús. Per tant, amb anterioritat a la utilització d’aquests serveis, l’Usuari també ha de llegir atentament i acceptar així mateix les corresponents condicions particulars pròpies

Som Prematurs, com a portal i passarel·la d’informació del món de la prematuritat, inclou dintre dels seus continguts molts enllaços a llocs pertanyents i gestionats per tercers, amb l’objecte de facilitar l’accés a informació disponible a través d’Internet. Som Prematurs no és responsable de la informació que hi hagi fora d’aquesta web: l’existència dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria a Internet.

En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.
Som Prematurs no es fa responsable:
Dels continguts i opinions expressades per les entitats participants del projecte, ni dels comentaris que facin els visitants.
De les violacions dels drets de la propietat intel·lectual i/o propietat industrial de terceres persones (físiques i/o jurídiques) comeses pels visitants del web.
De la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta web.
No garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.
Llicència i autoria

Som Prematurs  autoritza expressament a qualsevol entitat sense ànim de lucre a reproduir, sense modificacions de cap mena, textos de xarxanet.org, citant sempre l’origen i l’autoria, sempre que no donin lloc a usos equívocs, explotacions comercials, o finalitats que no vagin relacionades amb la promoció de la prematuritat. Els textos de Som Prematurs poden ser puntualment reproduïts en publicacions o altres suports comunicatius. La reproducció reiterada de continguts de Som Prematurs ha de venir regulada per un acord de col·laboració entre les parts.

 Protecció de dades

D’acord amb l’article 5.2 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer “Som Prematurs”, del qual és responsable la mateixa, les dades recollides s’emmagatzemaran amb les mesures de seguretat i confidencialitat establertes legalment. La finalitat és integrar les dades a un banc de dades dels socis físics i jurídics i gestionar l’enviament de comunicacions via newsletter de Som Prematurs, així com altres relacionats amb el projecte Somprematurs.cat i informacions d’interès de l’àmbit de la prematuritat. Podeu exercir el drets a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel·lar-les i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a Associació de Prematurs de Catalunya-Som Prematurs (APREMCAT) (Cr. Santa Maria, 69 baixos, , 08756, Barcelona. adreça electrònica: info@somprematurs.cat

Per tal de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que s’ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d’un determinat contingut en el Web, haurà de notificar aquesta circumstància, per escrit, a:

Associació de Prematurs de Catalunya – Som Prematurs (APREMCAT)
Cr. Santa Maria, 69 baixos
08756 La Palma de Cervelló