Menú

Celiaquia i Rotavirus

La malaltia celíaca és conseqüència de la resposta immunològica al gluten, proteïna del blat, ordi i civada especialment. Només es presenta en algunes persones genèticament susceptibles (HLA DQA i DQB), si consumeixen gluten i es pot trobar arreu del mon però amb una incidència molt variable.

Hi ha estudis que afirmen un augment de la malaltia a la població pediàtrica i a Europa. Però aquests treballs tenen una metodologia molt diferent segons cada autor i no permeten treure conclusions.

Els autors d’aquest treball volien confirmar que la prevalença de la celiaquia a Catalunya en nens entre 1-5 anys era tan alta com la que havien trobat en un treball previ els anys 2004-2009.  Entre 2013 i 2019, van estudiar 3.659 nens d’aquesta edat seguint el mateix mètode. En el darrer període van ésser positius en l’anàlisi serològic (Anticosos IgA antitrannsglutaminasa; anti-tTG2), 43 nens dels 3.659 que fa una prevalença de 12,55 per 1.000 enfront a 23,62 per 1.000 de la primera època, en que era més alta en els més petits. Després la malaltia es va confirmar per biòpsia duodenal en 7.92/1.000 o pels criteris clínics de l’ESPGHAN en 8.74/1.000

 

Aquest estudi no confirma l’augment en la prevalença de la malaltia celíaca en el nostre entorn i fa èmfasi en la necessitat de fer els treballs amb metodologies comparables. Al analitzar les variables que podien tenir influència en la macrobiota intestinal van trobar en el segon període més cesàries  (28.2% vs. 18%), més alletament matern (73.3% vs. 59.2%) i amb més durada (24 mesos vs. 11 mesos), però sense significat estadístic. No hi havia diferències en el moment d’introduir el gluten a la dieta, en l’administració d’antibiòtics els dos primers anys de vida o en les hospitalitzacions per malalties infeccioses. El factor més significatiu és la vacunació enfront al rotavirus (48% vs. 9%). L’infecció per rotavirus produeix inflamació intestinal que podria afavorir la sensibilització al gluten en les persones genèticament susceptibles. La vacuna del rotavirus es va comercialitzar l’any 2006 i malgrat no estar finançada per la salut pública, moltes famílies assumeixen el cost econòmic i vacunen els seus fills. El Manual de Vacunacions de Catalunya contempla la vacunació dels nascuts amb menys de 32 setmanes de gestació. 

 

Arau B, Dietl B, Sudria-Lopez E, Ribes J, Pareja L, Marques T, Garcia-Puig R, Pujalte F, Martin-Cardona A, Fernandez-Banares F, et al. A Population-Based Cross-Sectional Study of Paediatric Coeliac Disease in Catalonia Showed a Downward Trend in Prevalence Compared to the Previous decade. Nutrients 2023;15: 5100. doi.org/10.3390/nu15245100