Menú

Convenis amb els hospitals Parc Taulí de Sabadell i Sant Joan de Déu de Manresa

L’Associació de Prematurs de Catalunya (Som Prematurs) va signar al març convenis de col·laboració amb el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell (CCSPT) i amb Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa. Gràcies a aquests acords, Som Prematurs podrà accedir (quan les condicions sanitàries ho permetin) a les unitats de neonatologia dels hospitals Parc Taulí i Sant Joan de Déu de Manresa per acompanyar les famílies amb nadons prematurs ingressats o amb embarassos de risc.

Conveni amb Parc Taulí 

El primer dels dos convenis es va signar el dia 10 de març amb el Director General del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, Joan Martí López, i recull la voluntat de “col·laborar en matèria d’assistència i recerca, si escau, i de suport als pares i les famílies dels nens prematurs i assimilats, així com també als professionals relacionats amb la seva atenció”. Som Prematurs aportarà el capital humà per atendre les activitats de formació i suport als pares i familiars, mentre que el CCSPT es compromet a cedir amb caràcter gratuït els espais necessaris dins del centre hospitalari. L’acord té una durada inicial de quatre anys. 

Conveni amb Althaia

Pel que fa al conveni amb Althaia, té una vigència inicial d’un any i la signatura va tenir lloc el dia 24 de març per part de Manel Jovells i Cases, Director General d’aquesta entitat. Els compromisos són similars als pactats amb el CCPT i permetran col·laborar i donar suport logístic, emocional i d’acompanyament a les famílies; col·laborar amb el personal de la unitat neonatal en l’assessorament sobre la cura dels nens prematurs; i col·laborar en la formació/informació a les famílies.

Les delegades que representen a Som Prematurs als hospitals Parc Taulí de Sabadell i Sant Joan de Déu de Manresa són, respectivament, Alícia Martínez i Gemma Genescà.