Menú

La presidenta de Som Prematurs, membre del Consell de Famílies de l’Hospital Sant Joan de Déu

La presidenta de Som Prematurs, Elisabet Farga, és un dels 25 membres que integren el Consell de Famílies de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona constituït oficialment el dia 13 de març de 2019. Aquest òrgan està format per pares i mares de pacients que aportaran la seva experiència i idees als projectes que duu a terme el centre per millorar el procés assistencial i les instal·lacions.

Amb la creació del Consell de Famílies, l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona fa un altre pas vers la integració dels pacients en el funcionament del centre. 

Quant a la nostra Associació, la presència de la Presidenta en l’esmentat Consell servirà per donar veu a la prematuritat i treballar per les necessitats reals de les famílies.