Missió i Visió

Som Prematurs volem acompanyar als pares de prematurs en aquest camí, proporcionant-los un punt de trobada, suport, informació i aprenentatge on es sentin escoltats i en el qual poder compartir les experiències, resoldre dubtes, escoltar les preocupacions i/o opinions, i per descomptat compartir els èxits.

Saber més

Som prematurs és una associació sense afany de lucre inscrita en el registre d’associacions de Catalunya amb el núm. 56936.
Que té actualment en tràmit la seva utilitat pública.
Afrontar un naixement prematur és una carrera de fons que els familiars no han pogut preparar amb anterioritat.

En el camí de la prematuritat, moltes vegades es sent por, ansietat, angoixa, solitud, preocupació o tristesa davant les situacions que planteja cada nou dia. Aquests sentiments, són normals perquè ningú està preparat davant d’una experiència com aquesta. 

Els nadons prematurs són nens que requereixen d’una paternitat/maternitat especial, per a la qual es necessita temps, paciència i preparació. Els pares som els majors experts en els nostres fills i els millors companys en aquest difícil trajecte, en què, al final, els moments feliços compensen amb escreix als trams ombrívols.

Som Prematurs volem acompanyar als pares de prematurs en aquest camí, proporcionant-los un punt de trobada, suport, informació i aprenentatge on es sentin escoltats i en el qual poder compartir les experiències, resoldre dubtes, escoltar les preocupacions i/o opinions, i per descomptat compartir els èxits.

L' ÀMBIT D'ACTUACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ ÉS:

  • Els nens prematurs i els seus drets.
  • Les famílies de nens prematurs o assimilats.
  • Els professionals dels àmbits sanitari, terapèutic, social i educatiu el treball dels quals estigui relacionat amb nens prematurs o assimilats.
  • Els futurs pares, sobretot per als que es troben davant d’un embaràs dels denominats de risc.
  • Els diferents organismes de les administracions públiques i altres entitats implicades.

Som Prematurs volem treballar per impulsar les accions de millora necessàries davant les administracions competents que puguin facilitar tant a l’infant prematur com a la seva família el màxim potencial per al desenvolupament físic, intel·lectual, emocional, i la seva dimensió psicosocial per afavorir la seva integració.

Som Prematurs volem treballar en el reconeixement de la importància del paper i l’espai que cal donar a les famílies en la cura dels nens prematurs o assimilats perquè puguin desenvolupar tot el seu potencial. Caldrà demanar la col·laboració de les administracions públiques i les entitats privades, així com la resta de professionals vinculats amb la prematuritat. Aquesta estratègia facilitarà un treball en equip que s’iniciarà amb el naixement del nadó i continuarà durant la infància i adolescència per tal de facilitar una vida forma sana, equilibrada i alegre.

Som Prematurs volem servir de suport i proporcionar orientació als pares i mares d’aquests infants facilitant-los, en la mesura del possible, suport moral i consells basats en l’experiència dels pares que ja han passat per una situació similar.

Des de Som Prematurs pretenem endegar totes aquelles accions de suport i reformes normatives que suposin una millora sobre les condicions de la prematuritat.