Menú

ORIGEN

L’Associació de Prematurs de Catalunya es crea l’any 2015 per acompanyar i donar resposta a les necessitats de les famílies d’infants prematurs.

La mort de l’Aina, una nena prematura de tan sols 8 dies de vida desencadena el naixement de l’associació. La pèrdua deixa un espai vital mancat de sentit als seus pares. Per què, després de tants esforços per aconseguir l’embaràs? Per què, després de cuidar la gestació en condicions de molt alt risc? Per què, després d’afrontar, inesperadament, el naixement de l’Aina en condicions de prematuritat extrema? Aquesta història, amb les particularitats úniques de cada família, es dona, malauradament, en molts casos.

La fundadora de l’associació sent que aquests infants, tan vulnerables, venen al món per dir-nos que ells i les seves famílies necessiten comprensió i suport emocional, psico-social, mèdic i terapèutic, des del naixement fins a l’adolescència. És aleshores quan les dificultats derivades de la prematuritat s’hauran pogut conèixer i tractar adequadament. L’Associació de Prematurs neix escoltant el clam d’aquests infants i de les seves famílies.

Inicialment, SOM PREMATURS es gesta en el si de l’Hospital Clínic Maternitat. Actualment, per la demanda de famílies amb infants prematurs a altres hospitals, estem arreu del territori català.

Avui, podem dir que SOM PREMATURS desenvolupa la seva activitat a tots els hospitals de Catalunya amb els que tenim conveni de col·laboració i es fa extensiva a tots els prematurs que ho precisin.