Menú

Política de privacitat

Et convidem a llegir aquesta política de privadesa, on obtindràs informació completa i transparent sobre com es recapten les teves dades en aquesta web, la finalitat amb la qual s’utilitza aquesta informació i els sistemes de captura així com les eines que s’utilitzen per gestionar aquesta informació.

Aquesta política defineix les condicions establertes per al domini www.somprematurs.cat

T’animem a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les teves dades personals en aquesta web. Els majors de tretze anys podran registrar-se a somprematurs.cat com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares o tutors.

En el cas dels menors de tretze anys, es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas es recaptaran, del menor d’edat, dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment dels pares o tutors.

Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar els teus pares, no has de registrar-te com a usuari.

En aquesta web es respecten i es cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

Des de Som Prematurs ens hem sforçat a crear un espai segur i confiable i per això volem compartir els nostres principis respecte a la teva privadesa:

Mai no se sol·licita informació personal treta d’aquella realment necessària per prestar els serveis que requereixis.
Mai no es comparteix informació personal dels usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que es compti amb la vostra autorització .
Mai no s’utilitzen les teves dades personals amb una finalitat diferent a l’expressada en aquesta política de privadesa.


Cal advertir que aquesta Política de Privadesa podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es recaptin dades de caràcter personal.

somprematurs.cat ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

 Responsable del tractament de les teves dades personals:

Identitat del Responsable: Som Prematurs de Catalunya (APREMCAT)
Adreça: C. Santa Maria, 69 baixos, 08756 La Palma de Cervelló
Correu electrònic: info@somprematurs.cat
A l’efecte del previst en el Reglament General de Protecció de Dades abans citat, les dades personals que enviïs a través dels formularis de la web, rebran el tractament de dades d’ “Usuaris de la web i subscriptors”.

Per al tractament de dades dels usuaris, s’implementen totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

Principis que s’aplicaran a la teva informació personal

En el tractament de les teves dades personals, s’aplicaran els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

Principi de licitud, lleialtat i transparència: sempre es requerirà el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diverses finalitats específiques que informarem prèviament amb absoluta transparència.
Principi de minimització de dades: Solament se sol·liciten dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats pels quals es requereixen. Els mínims possibles.
Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament, en funció a la finalitat, t’informaré del termini de conservació corresponent. En el cas de subscripcions, periòdicament es revisaran les llistes d’usuaris i s’eliminaran aquells registres inactius durant un temps considerable.
Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Has de saber que disposem de totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels usuaris per part de tercers.

Com s’han obtingut les teves dades?

Les dades personals que tractem a somprematurs.cat procedeixen de:

Formulari de contacte
Formulari de subscripció
Comentaris en blog
Formulari de registre de socis, voluntaris i donació

Quins són els teus drets quan facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a somprematurs.cat s’estan tractant dades personals que concerneixen a l’entitat o no.

Les persones interessades tenen dret a:

Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
Sol·licitar la seva rectificació o supressió
Sol·licitar la limitació del seu tractament
Oposar-se al tractament
Sol·licitar la portabilitat de les dades

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. somprematurs.cat deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Pel tipus d’informació que recapta aquesta web, no es pot exercitar el dret a portabilitat de les dades.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’agència espanyola de protecció de dades, si consideren que el tractament de dades personals que li concerneixen infringeix el reglament.

Amb quina finalitat es tracten les teves dades personals?

Quan un usuari es connecta a aquesta web per comentar una publicació, per exemple, per manar un correu al titular, per subscriure’s o per realitzar alguna contractació,  s’està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable somprematurs.cat . Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i una altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari dona el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per somprematurs.cat, només com es descriu a l’avís legal i a la present política de privadesa.

A somprematurs.cat, la informació que faciliten les persones interessades amb la següent fi per cada sistema de captura és la següent (formularis):

Formulari de contacte: se sol·liciten les següents dades personals: Nom i correu electrònic, per respondre als requeriments dels usuaris. Per exemple, es poden utilitzar aquestes dades per respondre a la teva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguis tenir relatives a la informació inclosa a la web, als serveis que es presten a través de la web, al tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos a la web, així com qualssevol altres consultes que puguis tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació. Informem que les dades que facilites estaran situades en els servidors de Siteground (proveïdor de somprematurs.cat) dins de la UE.

Formulari de subscripció a continguts: en aquest cas se sol·liciten les següents dades personals: nom i correu electrònic per gestionar la llista de subscripcions, enviar butlletins, promocions i ofertes especials, facilitats per l’usuari en realitzar la subscripció. Dins de la pàgina web existeixen diversos formularis per activar la subscripció. Els butlletins electrònics o newsletter estan gestionats per Mailchimp. Informem que les dades que facilites estaran situades en els servidors de Mailchimp (proveïdor de somprematurs.cat) fos de la UE a EUA. Mailchimp està acollit a l’acord EU-US Privacy Shield, la informació del qual està disponible aquí, aprovat pel Comitè europeu de protecció de dades.

Formulari d’alta per a comentaris del blog: per comentar les publicacions del blog, es requereix que l’usuari es doni d’alta a través d’aquest formulari. En aquest cas, se sol·liciten les següents dades personals: Nom i correu electrònic. Una vegada donat d’alta, l’usuari podrà realitzar tants comentaris com desitgi i donar resposta sobre els anteriores. Informem que les dades que facilites estaran situades en els servidors de Siteground (proveïdor de somprematurs.cat) dins de la UE.

Formulari de registre de socis, voluntaris i donació: En aquest cas, sol·licitem les següents dades personals: nom, correu electrònic, adreça postal i compte bancari perquè puguis col·laborar dins de l’associació. Informem que les dades que facilites estaran situades en els servidors de Siteground (proveïdor de somprematurs.cat) dins de la UE.

Existeixen altres finalitats per la qual tractem les teves dades personals:

Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable: això pot incloure el desenvolupament d’eines i algorismes que ajuden aquesta pàgina web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.

Per recolzar i millorar els serveis que ofereix aquesta web: també es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega per aquesta pàgina web que es detalla a la política de galetes.


Per gestionar les xarxes socials: somprematurs.cat té presència a les xarxes socials, incloent la gestió de grups. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials de somprematurs.cat, es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privadesa i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari de somprematurs.cat. Tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis de somprematurs.cat, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin. En cap cas s’utilitzaran els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.
D’acord a l’establert en el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, Associació Som Prematurs (somprematurs.cat) amb domicili en C. Santa Maria, 69 baixos, 08756 La Palma de Cervelló serà responsable del tractament de les dades corresponents a usuaris de la web i subscriptors.

somprematurs.cat, no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals,. En aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

Legitimació per al tractament de les teves dades

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment.

Per contactar o realitzar comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privadesa.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.

Categoria de dades

Les categories de dades que es tracten són:

Dades identificatives, concretament, nom i correu electrònic.

No es tracten categories de dades especialment protegides.

Per quant temps es conservaran les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

Fins que no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Moltes eines que s’utilitzen per gestionar les teves dades són contractades per tercers.

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, somprematurs.cat comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privadesa:

Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware, l’oficina principal de la qual està a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, els Estats Units (“Google”). Google Analytics utilitza galetes (cookies), que són arxius de text situats al teu ordinador per ajudar somprematurs.cat a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la galeta sobre el seu ús de somprematurs.cat (incloent la teva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors dels Estats Units.

Plataforma web: Automattic Inc., amb domicili als Estats Units. Més informació a: https://es.wordpress.com/ (Automattic Inc.). Automattic Inc. tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de plataforma web a somprematurs.cat.

Hosting: Siteground, S.L., amb domicili a Cl Serrano 1, 28001 – Madrid. Més informació a https://www.siteground.es/. Siteground, S.L. tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de (Indicar serveis que presta el hosting) a somprematurs.cat.

Correu electrònic màrqueting: Per realitzar campanyes de correu marquètin, segmentar audiència i realitzar campanyes promocionals s’utilitza Mail Chimp, propietat de The Rocket Science Group LLC (MailChimp), amb domicili als Estats Units, adherit a Privacy Shield. Més informació aThe Rocket Science Group LLC

Navegació

A l’hora de navegar per somprematurs.cat es poden recollir dades no identificables, que poden incloure adrecess IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, així com altres dades que no poden ser utilitzades per identificar l’usuari. Entre les dades no identificatives hi ha també les relacionades als teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza els següents serveis d’anàlisi de tercers:

Google analytics

S’utilitza aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la meva d’usuaris de Som Prematurs en el seu conjunt.

Secret i seguretat de les dades

somprematurs.cat es compromet en l’ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb l’establert a la normativa vigent de protecció de dades.

Aquesta web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les teves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

somprematurs.cat no pot garantir l’absoluta inexpugnabilidad de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, Som Prematurs s’assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per somprematurs.cat, per processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors) estigui sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se, somprematurs.cat, haurà de notificar el client sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’incident de seguretat tal com es conegui o quan el client ho sol·liciti raonablement.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remetis a somprematurs.cat exonerant Som Prematurs, de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el seu tractament per part de somprematurs.cat en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privadesa.

Revocabilidad

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable a qualsevol moment comunicant-ho a somprematurs.cat en els termes establerts en aquesta política per a l’exercici dels drets ARC. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Canvis en la política de privadesa

somprematurs.cat, es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En dites suposades, somprematurs.cat anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, somprematurs.cat no realitza pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis de la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

Conforme al que es disposa en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, somprematurs.cat es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.