Menú

Sinopsis de l’article Guilt and Regret Experienced by Parents of Children Born Extremely Preterm.

Molt sovint els pares de prematurs tenen sentiments de culpa. Per explorar el penediment en la presa de decisions dels pares de nadons nascuts prematurs es van incloure 248 pares de nadons nascuts amb <29 setmanes d’edat gestacional que actualment tinguin entre 18 mesos i 7 anys. Es va formular als pares la pregunta següent “Sabent el que sap ara, hi ha alguna cosa que hagués fet de manera diferent?”. El 54% va contestar que no es penedia de res. Dels que van manifestar penediment (n = 113) i van referir tres. El 35% es sentia culpable pensant que era responsable del part prematur; el 28% es va penedir de decisions de la seva pròpia cura; i el 20% es va penedir de decisions relacionades amb la seva funció parental, en general desitjant haver sabut abans com implicar-se més. Cap va manifestar penediment per decisions vitals preses durant el part o en la unitat de cures intensives neonatals. La discapacitat en el moment del seguiment, l’edat gestacional i les decisions sobre nivells de les cures no va influir en el penediment. Les mares es van sentir més culpables pel naixement prematur en comparació dels pares. Gairebé la meitat dels pares de nens nascuts prematurs es penedien de fets al voltant del naixement del seu fill i en el seguiment cal identificar les causes i minimitzar els efectes del penediment i la culpa.

Article: Dr. Francesc Botet.

Font: Thivierge E, Luu TM, Bourque CJ, Duquette LA, Pearce R, Jaworski M, Barrington KJ, Synnes A, Janvier A. Guilt and Regret Experienced by Parents of Children Born Extremely Preterm. J Pediatr. 2023;257:113268. doi: 10.1016/j.jpeds.2022.10.042.