La presidenta de Som Prematurs, membre del Consell de Famílies de l’Hospital Sant Joan de Déu

La presidenta de Som Prematurs, Elisabet Farga, és un dels 25 membres que integren el Consell de Famílies de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona constituït oficialment el dia 13 de març de 2019. Aquest òrgan està format per pares i mares de pacients que aportaran la seva experiència i idees als projectes que duu […]