Menú

Traducció al castellà de la Guia de Prestacions

Som Prematurs ha traduït al castellà la Guia de Prestacions a la prematuritat, document que va publicar online l’estiu de 2020 i que ha tingut una gran acollida entre les famílies.

La guia és d’especial interès i utilitat per als pares i mares dels infants prematurs, ja que explica com tramitar la baixa per embaràs o embaràs de risc i sol·licitar les diverses prestacions a què poden acollir-se quan el nadó ha nascut, així com tramitar ajudes en cas que hi hagi una malaltia greu, discapacitat o mort perinatal. 

A banda de traduir la guia, Som Prematurs també ha revisat els continguts de la mateixa per assegurar que estigui sempre actualitzada.