UN PSICÒLEG A LA UNITAT

Som Prematurs recolza  la figura del psicòleg perinatal en el servei de Neonatologia com un membre més de l’equip de professionals que atén els prematurs i les seves famílies.

Les seves funcions bàsiques són:

  • Acompanyament emocional i psicològic durant l'estada del nadó a l'hospital.
  • Detecció precoç de factors de risc i senyals de malestar psicològic en les mares i pares, afavorint si cal la derivació a serveis especialitzats.
  • Realització de programes de suport individual i grupal a les famílies.
  • Acompanyament a les famílies i als professionals en el moment de transmetre males notícies.
  • Suport en situacions de mort i de dol neonatal.
  • Afavorir el procés de vinculació.
  • Suport i acompanyament a altres professionals que treballen a Neonatologia.

Som Prematurs creu en la necessitat d’incorporar aquest perfil en totes les UCIN, és per aquest motiu que col·laborem de forma molt estreta amb els hospitals de Catalunya perquè aquest projecte sigui una realitat arreu del país.